NISSAN QASHQAI Aut.

Pr. døgn: Fra kr. 1200,- inkl. 100 km. Leie av personbil i Ålesund
Weekendleie: Fra kr. 1500,- inkl. 300 km