PEUGEOT 2008 Aut.

Pr. døgn: Fra kr. 900,- inkl. 100 km. Leie av personbil i Ålesund
Weekendleie: Fra kr. 1400,- inkl. 300 km