FORD FOCUS

Pr. døgn: Fra kr. 825,- inkl. 100 km. Leie av personbil i Ålesund
Weekendleie: Fra kr. 1250,- inkl. 300 km
Pr. uke: Fra kr. 2900,- inkl. 700 km.