MB Vito - OPPTIL 8 PERSONER

Pr. døgn: Fra kr. 1800,- inkl. 100 km. 
Weekendleie: Fra kr. 3900,- inkl. 300 km.
Pr. uke: Fra kr. 8000,- inkl. 700 km.