AUDI A3


Pr. døgn: Fra kr. 1015,- inkl. 100 km. 
Weekendleie: Fra kr. 1350,- inkl. 300 km
Pr. uke: Fra kr. 3500,- inkl. 700 km.